е-Портал

за регистрирање и нотификација на телекомуникациска терминална опрема која се увезува - согласно член 165 од ЗЕК
НАЈАВИ СЕ

Немате кориснички профил?Регистрирај се
branding logo

Упатства и помошен софтвер